AudytySkuteczna metoda na rzetelne rozpoznanie faktycznych potrzeb klienta

 

Audyty

Audyt instalacji pneumatycznych jako narzędzie do obniżenia kosztów eksploatacji

Dostrzegając fakt, że nośniki energii w globalnym koszcie produkcji zajmują znaczącą pozycję, firma AMET stawia na rzetelne i kompleksowe podejście do tej problematyki w zakładach produkcyjnych. Błędne rozwiązania tego tematu widać szczególnie w problemach sprężonego powietrza. Nie wolno zapominać, iż powietrze jest najdroższym, zaraz po próżni, medium energetycznym. Jest około pięć razy droższe od energii elektrycznej, a mimo to jego wykorzystywanie nie jest w pełni optymalizowane. Na sprężone powietrze należy spojrzeć całościowo jak na nośnik energii, który trzeba wyprodukować i jak najtaniej dostarczyć w wybrane miejsca.

Nasze działania rozpoczynamy więc od audytów kosztów energetycznych. Jest to skuteczna metoda na rzetelne rozpoznanie faktycznych potrzeb klienta. Zdobyte w wyniku audytu dane źródłowe i szeroki wywiad pozwalają uczciwie i z inżynierską solidnością modyfikować istniejące oraz tworzyć nowe, efektywne instalacje sprężonego powietrza.

Po co komu AUDYT?

 

audyt instalacji 1

 

Przykładowy AUDYT
Cel audytu, określenie czy warto instalować urządzenia pomiarowe
(rozliczać się wg wskazań liczników)

 

audyt instalacji 2