Jednostki FRL - Syntesi - METALWORK

metalwork1

Jednostki FRL - Syntesi - METAL WORK

1. FILTR

001 bit FILTRZadaniem filtra jest usuwanie zanieczyszczeń stałych lub ciekłych z wytworzonego przez sprężarkę powietrza. Powietrze wlotowe przepływając przez kierownicę wprawiane jest w ruch wirowy. Cięższe cząstki stałe i ciekłe pod wpływem siły odśrodkowej wyrzucane są na ściankę zbiornika i przylegają do niej, następnie kumulują się w krople i spływają na dno zbiornika. Talerz separatora zapobiega ponownemu porwaniu zanieczyszczeń przez wirujące powietrze. Pozostałe cząstki stałe są zatrzymywane przez wkładkę filtrującą. Wielkość zatrzymywanych zanieczyszczeń zależy od stopnia filtracji wkładki filtrującej. Nagromadzony kondensat jest drenowany przez zawór spustowy.

Dostępne są dwie wersje zaworów spustowych:
RMSA – ręczny, półautomatyczny spust drenujący kondensat automatycznie, gdy nie ma ciśnienia w filtrze, lub poprzez ręczne naciśnięcie zaworu spusotwego, RA – w pełni automatyczny, pływakowy zawór spustowy drenujący zbiornik po osiągnięciu przez kondensat określonego poziomu, bez względu na ciśnienie panujące w filtrze. Na tylnej oraz przedniej powierzchni filtra znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza filtrowanego.

pobierz katalogpobierz katalog


2. FILTR DOKŁADNY

ZAWORY SERII PEV, STEROWANE NOŻNIEZadaniem filtra dokładnego jest usunięcie z wysoką dokładnością zanieczyszczeń stałych lub ciekłych zawartych w sprężonym powietrzu. Wysoka dokładność filtracji uzyskiwana jest przez zastosowanie specjalnego elementu filtrującego zwanego „wkładem koalescencyjnym”. Na tylnej oraz przedniej powierzchni filtra znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza. Powietrze pobierane z tych przyłączy nie jest filtrowane.

pobierz katalog pobierz katalog


3. FILTR Z WĘGLEM AKTYWNYM

DWURĘCZNY ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

Zadaniem filtra z węglem aktywnym jest oczyszczenie sprężonego powietrza z pozostałości oleju, rozpuszczalników oraz zapachów. Oczyszczanie następuje wskutek przepływu powietrza przez porowaty granulat węgla aktywnego o wysokiej absorpcji zanieczyszczeń. Jest to najbardziej efektywna metoda oczyszczania powietrza stosowana w przemysłowych instalacjach pneumatycznych. Na tylnej oraz przedniej powierzchni filtra znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza. Powietrze pobierane z tych przyłączy nie jest filtrowane. Sprawność i żywotność wkładu filtracyjnego można zwiększyć poprzedzając go filtrem dokładnym (0,01 µm) i filtrem wstępnym (5µm).

UWAGA: Aby uzyskać określone parametry robocze i długą żywotność filtra, spadek ciśnienia (?P) nie może przekroczyć wartości 75 mbar.

pobierz katalog pobierz katalog


4. ZAWÓR REDUKCYJNY

ZAWORY SERII 70

Zawór redukcyjny ma za zadanie zredukowanie i utrzymanie na stałym poziomie wartości ciśnienia zasilającego instalację pneumatyczną. Nowe zawory redukcyjne serii Syntesi®, w których zastosowano nową membranę kształtową, posiadają następujące zalety w porównaniu do zaworów z membraną płaską:
• Wyższe wartości przepływu nominalnego dzięki większemu skokowi membrany.
• Większą czułość i szybkość reakcji na zmianę nastawy dzięki obniżeniu tarcia statycznego i kinetycznego podzespołów.
• Wyższą dokładność w utrzymaniu zadanego ciśnienia wyjściowego przy zmianie wartości przepływu i ciśnienia zasilającego.

Reduktor posiada pneumatyczny zawór kompensujący zakłócenia generowane przez wzrost wartości ciśnienia zasilającego. W przypadku wzrostu ciśnienia wyjściowego ponad wartość nastawy membrana otwiera zawór upustowy i odpowietrza reduktor aż do uzyskania wartości ciśnienia zgodnej z nastawą. Zawór redukcyjny Syntesi® ma pełne odpowietrzenie wsteczne, dzięki czemu może być stosowany między zaworem rozdzielającym a elementem wykonawczym. Mechanizm typu „push-lock” pozwala na zablokowanie pokrętła w dowolnej pozycji poprzez jego wciśnięcie. Płytka blokująca umożliwia zamontowanie kłódki (lub dwóch kłódek) zabezpieczającej przed niepowołaną zmianą nastawy ciśnienia wyjściowego. Na tylnej oraz przedniej powierzchni zaworu znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza.

 

pobierz katalog pobierz katalog


5. ZAWORY REDUKCYJNE SZEREGOWE

ZAWORY SERII 70 DO MONTAŻU PŁYTOWEGO

Zawory redukcyjne szeregowe serii Syntesi są przystosowane do pobierania powietrza z przyłączy z przodu i z tyłu korpusu przy bezpośrednim połączeniu przyłączy wejściowych i wyjściowych. Umożliwia to zabudowanie dowolnej ilości zaworów redukcyjnych jeden przy drugim, zasilanych z jednego źródła, nastawianych niezależnie od siebie. Główne cechy konstrukcyjne zaworów redukcyjnych szeregowych są takie same, jak standardowych zaworów redukcyjnych:
• pneumatyczny zawór balansowy kompensujący zakłócenia generowane przez wzrost wartości ciśnienia zasilającego;
• zawór odpowietrzający;
• pełne odpowietrzenie wsteczne;
• pokrętło typu „push-lock” z płytką blokującą umożliwiającą montaż kłódki (lub dwóch kłódek) zabezpieczającej przed niepowołaną zmianą nastawy ciśnienia wyjściowego.

 

pobierz katalog pobierz katalog


6. FILTR - REDUKTOR

ZAWORY NAMUR

Filtr-reduktor to urządzenie będące połączeniem filtra powietrza i zaworu redukcyjnego zabudowanych w jednym korpusie. Zbudowany jest z tych samych podzespołów, co standardowy filtr powietrza i zawór redukcyjny, zatem ma takie same cechy techniczne:
• separacja cięższych frakcji zanieczyszczeń powietrza za pomocą siły odśrodkowej;
• dwa typy spustu kondensatu: RMSA i RA;
• przeźroczyste wzierniki umożliwiające kontrolę poziomu kondensatu w zbiorniku;
• membrana kształtowa zaworu redukcyjnego zapewniająca maksymalną czułość i precyzję nastawy;
• pneumatyczny zawór balansowy kompensujący zakłócenia generowane przez wzrost wartości ciśnienia zasilającego;
• zawór odpowietrzający;
• pełne odpowietrzenie wsteczne;
• pokrętło typu „push-lock” z płytką blokującą umożliwiającą montaż kłódki (lub dwóch kłódek) zabezpieczającej przed niepowołaną zmianą nastawy ciśnienia wyjściowego;
• dodatkowe przyłącza z przodu i z tyłu umożliwiające podłączenie manometru lub złączy do ciśnienia zredukowanego.

pobierz katalog pobierz katalog


7. SMAROWNICA

CEWKI I WTYKI DO ZAWORÓW SERII 70 I NAMUR

Smarownica pneumatyczna to najprostsze i najszerzej stosowane rozwiązanie zapewniające poprawne smarownie urządzeń wykonawczych w instalacjach pneumatycznych. Wpływające do smarownicy powietrze napotyka na kryzę, która kieruje jego strumień do zwężki Venturiego. Wskutek spadku ciśnienia wytworzonego w zwężce Venturiego olej jest zasysany ze zbiornika do wziernika kontrolnego przez przewód i filtr ssący. Ilość kropli oleju wprowadzanego do strumienia powietrza jest dozowana przez iglicę regulacyjną. Na tylnej oraz przedniej powierzchni smarownicy znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza.

pobierz katalog pobierz katalog


8. ZAWÓR ODCINAJĄCY

10-mm ELEKTROZAWORY SERII “PLT-10”

Zadaniem zaworu odcinającego jest oddzielenie układu roboczego od powietrza zasilającego. Jest to zawór trójdrogowy, dwupołożeniowy, normalnie zamknięty. W pozycji zamkniętej odcina powietrze zasilające i odpowietrza układ, co czyni go szczególnie przydatnym przy wykonywaniu prac serwisowych. Dostępny w wersji sterowanej ręcznie, pneumatycznie, elektrycznie i elektrycznie ze wspomaganiem pneumatycznym. Wersja sterowana ręcznie posiada układ pozwalający na zamontowanie kłódki zabezpieczającej zawór przed otwarciem przez niepowołane osoby. Na tylnej oraz przedniej powierzchni zaworu znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza.

pobierz katalog pobierz katalog


9. ZAWÓR ŁAGODNEGO STARTU

PŁYTY WIELOPOZYCYJNE DLA ZAWORÓW SERII PLT-10

Zadaniem zaworu łagodnego startu jest stopniowe napełnianie układu roboczego sprężonym powietrzem. Zawór działa dwustopniowo. Podanie sygnału sterującego powoduje otwarcie zaworu odcinającego i przepływ powietrza przez zawór dławiący. Po uzyskaniu przez ciśnienie wyjściowe ok. 40÷60% wartości ciśnienia zasilającego następuje przesterowanie zaworu i przepływ powietrza pełnym przekrojem od przyłącza wejściowego do wyjściowego. Zdjęcie sygnału sterującego powoduje zamknięcie zaworu zasilającego i odpowietrzenie układu roboczego. Zawór łagodnego startu znajduje zastosowanie w instalacjach, w których występuje konieczność zabezpieczenia zasilanych elementów wykonawczych przed gwałtownym napowietrzeniem, które może generować obciążenia udarowe oddziałujące na elementy konstrukcyjne maszyn. Nadmierny pobór powietrza z przyłącza wyjściowego w trakcie wstępnego napowietrzania układu roboczego może zakłócić pracę zaworu uniemożliwiając jego pełne otwarcie.

pobierz katalog pobierz katalog


10. PRZEKAŹNIK PNEUMO-ELEKTRYCZNY

ZAWORY ELEKTRYCZNE PIV.M 15 mmZadaniem przekaźnika pneumo-elektrycznego jest załączanie lub rozłączanie obwodu układu sygnalizującego obecność powietrza o
określonej wartości ciśnienia. Wartość progowa ciśnienia, przy której następuje przełączenie stycznika jest nastawialna za pomocą pokrętła regulacyjnego typu „push-lock”. Przekaźnik może pracować jako normalnie zwarty lub rozwarty, w zależności od podłączenia. Modułowa konstrukcja pozwala na zabudowę przekaźnika w dowolnej pozycji. Na tylnej oraz przedniej powierzchni modułu znajdują się przyłącza pomocnicze (1/8” dla wielkości 1 oraz 1/4” dla wielkosci 2) do podłączenia manometru, czujnika ciśnienia lub do dodatkowego poboru powietrza.

pobierz katalog pobierz katalog


11. MODUŁ ROZGAŁĘZIAJĄCY

ZAWORY PIV DO MONTAŻU PŁYTOWEGOModuł rozgałęziający jest łącznikiem montowanym między dwoma dowolnymi modułami Syntesi®, służącym do niezależnego poboru powietrza. Wersja 2 - drogowa posiada dwa przyłącza (górne oraz dolne), wersja 4 - drogowa posiada 4 przyłącza (na każdej płaszczyźnie).

pobierz katalog pobierz katalog


12. ZESTAW FR+LUB

ZAWORY PIV DO MONTAŻU PRZEWODOWEGOZestaw FR+L to połączenie filtro-reduktora i smarownicy. Właściwości i budowa - patrz rozdziały dotyczące filtro-reduktora i smarownicy.

pobierz katalog pobierz katalog


13. ZESTAW V3V+FR+LUB

ZAWORY CNOMOZestaw V3V+FR+L to połączenie zaworu odcinającego, filtro-reduktora i smarownicy.
Właściwości i budowa - patrz rozdziały dotyczące zaworu odcinającego, filtro-reduktora i smarownicy.

 

 

pobierz katalog pobierz katalog


14. ZESTAW FIL+DEP

ZAWORY MINI MACHZestaw FIL+DEP to połączenie filtra i depuratora.
Właściwości i budowa – patrz rozdziały dotyczące filtra i depuratora.

pobierz katalog pobierz katalog


15. ZESTAW FIL+LUB

ZAWORY MACH 11Zestaw FIL+LUB to połączenie filtra i smarownicy.

pobierz katalog pobierz katalog


16. OSPRZĘT

ZAWORY MACH 16

pobierz katalog pobierz katalog


17. CZĘŚCI ZAMIENNE

WYSPY ZAWOROWE Z PRZYŁĄCZEM MULTIPOL

 

pobierz katalog pobierz katalog


Pneumatyka

Siłowniki pneumatyczne
Siłowniki pneumatyczne METAL WORK
Siłowniki beztłoczyskowe METAL WORK
Siłowniki ze stali nierdzewnej METAL WORK
Siłowniki cylindryczne METAL WORK
Siłowniki kompaktowe METAL WORK
Mini-siłowniki
Zawory i elektrozawory
Zawory i elektrozawory - METAL WORK
Zawory kulowe i kurkowe
Pistolety i zawory pneumatyczne
Zawory Swagelok
Armatura przemysłowa
Narzędzia pneumatyczne
Deprag
Permon
Jonnesway
Narzędzia dla serwisu i przemysłu - Ingersoll Rand
Narzędzia akumulatorowe IQv
Pneumatyczne klucze zapadkowe
Pneumatyczne klucze udarowe
Pneumatyczne szlifierki
Pneumatyczne wiertarki i wkrętarki
Szlifierko-polerki i polerki pneumatyczne
Młotki pneumatyczne
Inne narzędzia pneumatyczne
Polecane narzędzia - Ingersoll Rand
Przygotowanie powietrza (FRL) (filtry, reduktory, smarownice)
Jednostki FRL - Syntesi - METAL WORK
Jednostki FRL - BIT - METAL WORK
Jednostki FRL - SKILLAIR - METAL WORK
Jednostki FRL - NEW DEAL - METAL WORK
Jednostki FRL - ONE - METAL WORK
Technika próżniowa
Manometry
Manometry ITV
Zbiorniki ciśnienia
Pompy membranowe
Kompresory tłokowe i śrubowe
Kompresory tłokowe
Kompresory śrubowe
Węże Przemysłowe
Węże uniwersalne
Węże do wody i powietrza
Węże gumowe i końcówki do pary wodnej
Węże do substancji spożywczych
Węże do substancji chemicznych
Węże do produktów ropopochodnych
Węże przesyłowe do substancji stałych
Węże wentylacyjne i odciągowe
Węże kompozytowe i końcówki
Węże teflonowe i końcówki
Węże silikonowe
Węże i końcówki do gazów technicznych
Węże i końcówki do klimatyzacji
Zszywki i zszywacze
Ludecke
Złącza kłowe
Stożkowe złącza skręcane ze stali / ciągliwego żeliwa
Zaciski US do węży przemysłowych , wysokosprawne opaski zaciskowe do węży przemysłowych, tulejki zaciskowe
Złącza do zapraw
Złącza do systemów stosowanych do piaskowania
Armatura chemiczna i sanitarna
SNOW MASTER - szybkozłącza wysokociśnieniowe z dźwignią
Armatura do instalacji wodnych
Węże spiralne
Armatura pneumatyczna
Cejn
ITV
Swagelok
Szybkozłącza
JORC
Serwis sprężarek
Sprężyny gazowe