Manometry

Manometr jest miernikiem służącym do pomiaru ciśnienia cieczy i gazów.
Ciśnienie mierzone jest w odniesieniu do ciśnienia odniesienia. Ciśnieniem odniesienia jest ciśnienie atmosferyczne, natomiast miernik pokazuje wartość, o jaką ciśnienie mierzone jest wyższe lub niższe od danego ciśnienia atmosferycznego (tj. nadmiarowy przyrząd pomiarowy).
Manometr jest podstawowym miernikiem stosowanym w: ciepłownictwie, gazownictwie, energetyce cieplnej, wodociągach i kanalizacji, przemyśle spożywczym, hydraulice i hydraulice siłowej, rolnictwie etc.

sprężarki tłokowe, kompresory
sprężarki śrubowe, kompresory