Siłowniki hydrauliczne

Siłowniki hydrauliczne to elementy wykonawcze w układach hydraulicznych realizujące ruch posuwisto-zwrotny. Wyróżniamy siłowniki dwustronnego działa, w których ruch w obu kierunkach wymuszony musi być ciśnieniem cieczy wypełniającej cylinder oraz siłowniki jednostronnego działania, których ruch w jednym kierunku wymuszony jest ciśnieniem cieczy, a w drugim kierunku siłą pochodzącą z innego źródła np. od obciążenia zewnętrznego, sprężyny. Siłowniki hydrauliczne znajdują zastosowanie w niemalże każdej dziedzinie przemysłu wymagającej dużych sił nacisku, a także w sektorze maszyn rolniczych, budowlanych, transportowych itp.
conforti-conterini