Zawory przelewowe

zawory przelewoweZawory przelewowe służą do zabezpieczania układu hydraulicznego przed podwyższeniem się w nim ciśnienia ponad dopuszczalna wartość maksymalną. Zawór ten jest zaworem bezpośredniego działania. Zawór składa się z dwóch oddzielnych zespołów ; zespołu korpusu i zespołu gniazda. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie tych zaworów to 30 MPa. Maksymalne natężenie przepływu to 100 l / min. Zawory tego typu mogą być z gniazdami przyłączeniowymi metrycznymi lub calowymi.

Istnieje możliwość dostawy zaworów przelewowych na inne parametry w uzgodnieniu z konsultantem technicznym.